عید همگی مبارک..سال خوبی داشته باشین..

بعد کنکور برمیگردم...

 

 

+ بیست و یکم فروردین ۱۳۹۴13:10 سحر |
یارو داشت واسه بچش لالايي ميخوند بچه اش نميخوابيد ....

بهش گفت :

عزيزم چرا نميخوابي ؟

بچه اش گفت :

دو دقيقه زر نزني خودم ميخوابم ..

 

+ بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳21:20 سحر |
ﺩﺧﺘﺮ : ﺧﻔﻪ ﺷﻮ ﺑﻲ ﺷﻌﻮﺭ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻥ
 
ﭘﺴﺮ: ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﻜﺮﺩﻡ ...
 
ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺪﺭﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺭﺩ ﻣﻴﺸﺪﺧﻴﻠﻲ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ؟
 
ﭘﺴﺮ: ﻣﻦ ﺍﺻﻦ ﻧﮕﺎﺵ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﺗﻮ ...
 
ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺎ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﻴﺎﺩ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻱ؟ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩ ﻧﻪ؟
 
...ﭘﺴﺮ : ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩ، ﻗﺪﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ, ﻫﻴﻜﻞ
 
ﺍﺳﺘﺨﻮﻧﻲ ، ﺭﻭﮊﻩ ﻟﺒﻪ ﺻﻮﺭﺗﻲ ،ﺭﻧﮕﻪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﺑﻨﻔﺶ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺘﻮﺋﻪ
 
ﺯﺭﺩ ، ﺷﺒﻴﻪ ﺭﻧﮕﻴﻨﻜﻤﻮﻥ ﺑﻮﺩ ...
 
ﺩﺧﺘﺮ : ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻳﺰﻩ كفشو ﻓﻚ ﻛﻨﻢ ﻧﻤﻲ ﺩﻭﻧﻲ ... ﺑﺮﻭ ﺩﻳﮕﻪ ﺳﻤﺘﻪ
 
ﻣﻦ ﻧﻴﺎ ﻋﻮﺿﻲ ...
 
ﭘﺴﺮ: ﺍﻱ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﻦ ﻛﻪ ... ﻣﻦ ﻋﺎﺧﻪ !!... ﺭﺍﺳﺘﻲ ﭼﻘﺪﺭ ﻻﻏﺮ ﺷﺪﻱ ...
 
ﺩﺧﺘﺮ : ﻭﺍﻗﻌﻦ ﻋﺰﻳﺰﻡ؟
 
ﭘﺴﺮ: ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺷﺪﻱ ...
 
ﺩﺧﺘﺮ : ﺁﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻦ ﻋﺰﻳﺰﻡ ....
 
ﭘﺴﺮ: ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺪﺭﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻡ
 
ﺩﺧﺘﺮ : ﻗﺮﺑﻮﻧﺖ ﺑﺮﻡ ﺍﻟﻬﻲ، ﻣﻦ ﺑﻬﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ .... ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻔﺘﻲ
 
ﻻﻏﺮﺷﺪﻡ؟

+ یازدهم بهمن ۱۳۹۳22:38 سحر |

 

ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻪ ﺷﯿﺮﺯﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﻪ
.
.

.
.
.
ﯾﻪ ﺷﮑﺴﺖِ ﻋﺸﻘﯽ
ﺑﻪ ﺍﯾﻦ " ﺍﻣﯿﺪﺟﻬﺎﻥ " ﺑﺰﻧﻪ؟
ﮐﺮﻩ ﺧﺮ خیلی ﺷﺎﺩﻩ

+ پانزدهم دی ۱۳۹۳11:51 سحر |

ﭘﺴﺮ: ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻣﺎﺷﻴﻨﻢ ﺭﻭ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﺯ ﺍﻭﻟﺸﻢ ﻣﻰ ﺩﻭﻧﺴﺘﻢ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻯ. ﺑﺎﻯ!
ﭘﺴﺮ: ﺍﺧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮﺵ ﺭﻭ ﮔﺮﻓﺘﻢ!
ﺩﺧﺘﺮ: ﻧﻔﺲ ﻣﻦ ﻛﻴﻪ؟!

 

 

 

یه چیزی از فریزر درآوردم که یخش آب بشه ،
تا این لحظه مشخص نیست دقیقا چیه :|


ایشالا که خیره ،
شاید نیمه ی گمشدم باشه !!

توکل بخدا

 

 

 

یک هفتست وارد یک رابطه عاشقانه شدم..
.
.
.
.
متاسفانه کسی توش نبود خارج شدم

 

 

من آخر نفهمیدم اینکه هی تو اخبار میگن
: “وی خاطر نشان کرد” یعنی چی ؟!
این “وی” کیه که هی خاطره رو نشون میکنه ؟
پس کِی میگیرتش ؟!
چرا با عواطف دختر مردم بازی میکنه ؟

 

 

+ سیزدهم آذر ۱۳۹۳14:5 سحر |
دختره تو بازی شطرنج از سربازا هم شماره میگیره بعد استاتوس زده ”من میوه بالای

درختم برای بدست آوردنم باید به زحمت بیوفتی ”
:-|

 

 

به سلامتی پسری که دو سالگی از شیر گرفتنش
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
ولی از 18 سالگی دوباره شروع کرد

+ چهارم آبان ۱۳۹۳13:2 سحر |

 

 

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ، ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ

ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ

ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ...
.
....

.
.
.
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!

ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ

ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ،،،

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ

ﻣﯿﺪﻩ :

ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ

ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ،،،

ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﺮﯾﺘﻪ، ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻮﺭﺵ ﻭ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ، ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ

ﺍﺻﻸ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻢ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ،،، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﻣﮑﺮﻭﻫﺶ ﻭ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ ﺍﻟﻬﯽ ﮐﻪ

ﻗﺮﺑﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﯼ ﻣﺎﻫﺖ ﺑﺮﻡ، ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ

ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ.

ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ

ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺩق ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﭘﺮ

ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ، ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ

ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ .
.
.
ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ،،؛

ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ،،،

ﺁﺧﻪ ﺁﯼ ﮐﯿﻮ ﻻﺍﻗﻞ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ،!!!!

ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ

ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ...

 

زنه:

 

............................

مرده :

 

....................................

 

عادل فردوسی پور :

خخخخخخ

+ چهاردهم شهریور ۱۳۹۳22:28 سحر |
 

دیشب تا ساعت 5 پای کامیوتر بیدار بودم..

.

.

.

.

.

.

.

صبح پاشدم دیدم چشام شده کاسه خون

به لبم داغ جنون..به کنارم تو بمون..

نرو با دیگری

اون آخریا صدای دستاشون نمیااااااااااد

عاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاااااااااااااا

سوت سوت سوت

 

 

 

 

دختره ده سالشه نوشته یک ماه و نیمه کسی عاشقانه منو نبوسیده !!!!

من آخرین بوسم مال دوسالگیم بود داییم ماچم کرد بعد پرتم کرد هوا

یادش رفت منو بگیره

 

 

 

 

بعضیام هستن

عامل ازدواج پدرمادرشونن

نه حاصلش!!!

فاز جمله سنگین بود....کمرت نشکنه صلواااات....................

 

 

 

 

میگن واسه کسی بمیر که برات تب کنه

.

.

.

.

.

کسی تب نکرد؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

؟

؟

؟

؟

سرفه ام نبود؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

؟

؟

؟

؟

سکسکه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

؟

؟

؟

؟

برم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

حساسیت فصلی هم قبوله هاااا

.

.

.

خدایا به ما که رسید همه مریضا رو شفا دادی ؟؟؟؟؟

 

 

 

 

تو فیلما خارجیا به هم خیانت میکنن هیچیشون نمیشه

ولی اگه بچشون مسابقه داشته باشه و پدر خانواده نره مسابقه

بچشو ببینه ...بنیان خانواده به فنا میره

 

 

 

 

همیشه آرزوم این بود مخاطب خاصم بهم خیانت کنه بعد عکساشوبندازم تو

شومینه بسوزه.....

ولی خب اولا که عکساشو ندارم..

دوما من اصلا مخاطب خاص ندارم..

و سوما هم بین خودمون بمونه..

شومینه هم نداریم

 

 

چقد دلم واسه رفیقام تنگ شده......

 

 

 میگم گرمتونه شماها؟؟؟

بیاین جلو خنک شین

 venti5.gif

 

 

 

+ بیست و نهم مرداد ۱۳۹۳0:41 سحر |

 

 

 Beautiful Cats 13 20 عکس از گربه های زیبا و دوست داشتنی

دکی

سلاااااااااااااااام

ایییییییییییییست

ایستگاه خنده....

  برین حالشو ببرین

 

 

 

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺷﺎﻋﺮﺍ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻦ :

ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟
.
. 
.
.
باز معلما ادبیاتمون میگفتن منظور شاعر

  معشوق الهی

و عروج به سمت خدا بوده!!!

 

 

فال حافظ گرفتیم ، تو شعرش از زلف یار و معشوق و جام و باده و   شراب اینا گفته ،

اون پایین تو تفسیرش نوشته

در خواندن نماز کاهلی نکن

 

 

دختر استاتوس گذاشته

 ما بد نبوديم

  بد كردنمون :|

  كسي منظور اينو ميشه به من بگه 

 

 

 

ﻓﮑﺮ ﮐﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺸﻪ ...

ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺩﺷﻤﻦ !
.
.
 
ﻋﻠﯿﺸﻤﺲ: ﺑﺪﻩ ﺍﻭﻥ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮﻑُ ﺩﺳﺖ ﻋﻠﯿﺸﻤﺲ ﮐُﭙﻠﯽِ ﻣﻮﯼ ﻓُﮑﻠﯽ... !
.
ﯾﺎﺱ: ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﺮﺍ ﺩﺭﺩﻡ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺯﺧﻤﯿﺎﺭﻭ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﮕﯿﺮﻩ... !
.
ﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﮑﻦ: ﻧﺎﺭﻧﺠﮑﺎ ﮐﻮﻭﻭﻭﻭﺟﺎ ﺍَﻥ ؟ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺩﺍﻣﻦِ ﮐﻮﺗﺎﻫﻦ... !
.
ﻫﯿﭽﮑﺲ: ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﺎﺩﻡ !
.
ﺗﻬﯽ: ﮐـُﻠﺖِ ﻣﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮏ ﺧﺸﺎﺑﻪ... !
.
ﺯﺩﺑﺎﺯﯼ: ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﻪ... !
.
پیﺸﺮﻭ: ﺑﻮﻣﻤﻢ، ﺑﻨﮓ، ﭼﯿﮏ ﭼﯿﮏ، ﺗﺦ ﺗﺦ ... ! :|
.
ﺁﺭﻣﯿﻦ 2fm: ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺯﻝ ﺑﺰﻥ ، ﺑﯿﺎ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﻤﺒﻮ !
.
ﺗﺘﻠﻮ: ﮐﯽ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯههههههههﻩ !

 

 

 

میگم یه وقت زشت نباشه .

 به جای دست تقدیر همش شصت تقدیر رو به ماست

 

 

 

دختره تازه فوقِ ديپلمش رو تو رشته پرورش تخم پرندگان اهلي

از دانشکده غيرانتفاعي و غير حضوري علمي کاربردي تو قريه ي

مسلم آباد از توابع ياقوت شهر سفلي مَمَسني

به زور سه ترم مشروطي و دو جلسه تشکيل شورا و نامه از امام جماعت

مسجدشون گرفته

(نفسم گرفت)...

اونوقت برگشته میگه:

از این مملکت باید رفت

سقف اینجا واسه من ....کوتاس!!

 

 
 

 پسره ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ :

 ﭘﻨﺞ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﺪه

 ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻣﯿﮕﻪ ﭼﯽ ؟؟؟؟

 ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ !!!؟؟؟

 ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ؟؟؟...

 بچه های مردم روزی دو هزار تومن میگیرن

 با همون هزار تومن کنار میان

 اونوقت تو پونصد تومن از من میخوای؟؟؟؟

 بابای من سیصد تومن به من نمیداد که
 
  من بخوام دویست تومن بدم
 
 حالا بیا این صدتومن رو بگیر

  پسره نگاه کرد دید

 پنجاه تومنیه

 

 

دو قطره آب ريخت رو مانيتور

اومدم با دستمال کاغذي پاک کنم ديدم قهوه ايه

تعجب کردم ، نگو گــــِـــل درست شده بود ! :))))

 

 

طرف كلا يه بار توی مهموني ؛
 
با دبه سركه واسش تنبک زدن ، اونم خونده!

حالا پست گذاشته :
 
همکار عزیزم بنیامین جان از طرف خودم و
 
جامعه هنری تسلیت عرض میکنم....!

 

 
 
 
 
مَــــــــــــــــــــــــــــــــــله …؟!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تلفن جواب دادن منشى های ایرانی :))

 

 

دوستون دارمبرچسب‌ها: ایستگاه خنده, بدو بخند
+ دوم مرداد ۱۳۹۳2:6 سحر |
 

 

خدا ازت نگذره روحانی..

.

.

.

.

.

.

 زمان خاتمی ساعت 5 افطار بود

 

 

مامان باباهای عزیز

اگه یوقت رفتین تو اتاق بچتون ، دیدین داره با دقت به دسکتاپ خالی

نیگا میکنه

چیزی نپرسین ، فقط بخوابونین زیر گوشش !

 

 

پسر که نباشی
.
.
دختری !

به همین برکت قسم

 

 

میدونید فرق بین نارنگی و پرتقال چیه ؟

نارنگی شلوار کردی میپوشه ولی پرتقال ساپورت

نه جون من اطلاعات رو کیف کردی ؟

 

 

اینایی که به الهه میگن الى!

به ابراهیم میگن ابى!

به کامران میگن کامی!

به نازنین میگن نازى!

به آزاده میگن آزى!

و کلاً تنبلیشون میاد یه اسمُ کامل بگن!

از همینجا آرزومندیم که:

همسرى خوب و زیبا و پاکدامن به نام : “گوهر”

نصیبشون بشه :))

 

 

به مامانم میگم لایک به غذات

میگه لایک به هفت جد آبادت نمک نشناس

 

...........

روزه داران محترم....

فحش ندین ...فحش بدین روزتون باطل میشه هاااا.....

 

 

 

 

 

تیر آخرو هم بزنم و خلاص

 

 

حالا به روزه داریتون برسین


برچسب‌ها: ماه رمضون, جوک باحال
+ هجدهم تیر ۱۳۹۳22:54 سحر |

 

ﻫﺪﻓﻮﻥ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺳﻼﺡ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺎﺩ

 ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﺭ ﺯﺩﻥ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ

 

قابل توجه اون عزيزي كه گير داده چرا اينقد خودتو مي گيري

بايد عرض كنم خدمتش : خو کصافط اگه میتونی خو تو بيا منو بگير

والا ...

 

 این خورشید طوری میتابه ...انگار

بهش فحش خار مادر دادیم لامصب !!!

                    
+ سوم تیر ۱۳۹۳13:21 سحر |

من نمیدونم این آرمین 2afmدقیقا چی توش گیر کرده

 

که هی میگه :

 

خواهشا از ما بیرون بکش

+ بیست و یکم خرداد ۱۳۹۳16:20 سحر |
دختر: مامان تو زني يا مردي ؟

مادر : زنم ديگه پس چي ام ؟

دختر : بابا ، چي اونم زنه ؟

مادر : نه ماماني بابا مرده .

دختر: راست ميگي مامان ؟

مادر آره چطور مگه ؟

دختر : هيچي مامان ! ديگه كي زنه ؟

مادر: خاله مريم خاله آرزو ، مامان بزرگ

دختر : دايي سعيد هم زنه ؟

مادر : نه اون مرده !

دختر : از كجا فهميدي زني ؟

مادر : فهميدم ديگه مامان، از قيافه ام .

دختر : يعني از چي ؟ از قيافه ات؟

مادر: از اينكه خوشگلم ،

دختر : يعني هر كي خوشگل بود زنه‌ ؟

مادر : اره دخترم

دختر : بابا از كجا فهميد مرده

مادر : اونم از قيافش فهميد . يعني بابايي چون ريش داره و ريشهاشو

ميزنه و زياد

خوشگل نيست مرده !

دختر : يعني زنا خوشگلن مردا زشتن ؟

مادر : آره تقريبا .

دختر : ولي بابايي كه از تو خوشگل تره

مادر : اولا تو نه شما بعدشم باباييت كجاش از من خوشگل تره ؟

دختر : چشاش

مادر : يعني من زشتم مامان ؟

دختر : آره

مادر : مرسي

دختر : ولي دايي سعيد هم از خاله خوشگلتره !!

مادر : خوب مامان بعضي وقتها استثنا هم هست

دختر : چي اون حرفه كه الان گفتي چي بود

مادر : استثنا يعني بعضي وقتها اينجوري ميشه

دختر: مامان من مردم

مادر : نه تو زني

دختر : يعني منم زشتم

مادر : نه مامان كي گفت تو زشتي تو ماهي ، ولي تو الان كودكي

دختر : يعني من زن نيستم ؟

مادر : چرا جنسيتت زنه ولي الان كودكي

دختر : يعني چي ؟

مادر : ببين مامان همه ي آدما شناسنامه دارن كه توي شناسنامه شون

جنسيتشون مشخص

ميشه جنسيت تو هم توي شناسنامه ات زنه .

دختر : يعني منم مامانم ؟

مادر : اره ديگه تو هم مامان عروسكهاتي

دختر : نه ، مامان واقعي ام ؟

مادر : خوب تو هم يه مامان واقعي كوچولو براي عروسكهات هستي ديگه

دختر : مامان مسخره نباش ديگه من چي ام ؟

مادر : تو كودكي

دختر : كي زن ميشم ؟

مادر : بزرگ شدي

دختر: مامان من نفهميدم كيا زنن ؟

مادر : ببين يه جور ديگه ميگم . كي بتو شير داده تا خوردي بزرگ شدي

دختر : بابا

مادر : بابات كي بتو شير داد ؟ !!!!!!!!!!

دختر : بابا هر شب تو ليوان سبزه بهم شير ميده ديگه

مادر : نه الان رو نمي گم ، كوچولو بودي ؟

دختر : نمي دونم

مادر : نمي دونم چيه ؟ من دادم ديگه

دختر : كي؟

مادر : اي بابا ولش كن ، بين مامان خودت كه بزرگ بشي كم كم مي

فهمی.

دختر : الان مي خوام بفهمم .

مادر: خوب هر كي روسري سرش كنه زنه هر كي نكنه مرده

دختر : يعني تو الان مردي ميريم پارك زن ميشي

مادر : نه ببين ، من چيه تو ميشم ؟

دختر : مامانم

مادر : خوب مامانا همشون زنن و باباها همشون مردن

دختر : آهان فهميدم .

مادر : خدا خيرت بده كه فهميدي ، برو با عروسكهات بازي كن
****
نيم ساعت بعد

دختر : مامان يه سوال بپرسم؟؟؟!!!

من : بپرس ولي در مورد زن و مرد نباشه ها

دختر : در مورد ماهي قرمزه است .

من : خوب بپرس

دختر : مامان ماهي قرمزه زنه يا مرده؟

 

..................******....................

خسته نباشین ...

حالا یه نفس بکشین.....

ینی من جای مامانه بودم میزدم بچه رو داغون میکردم....

ای بابا خب چقد میپیچونه همون اول بگه از کجا میفهمیم  کی زنه کی مرد دیگه

.......................................

 

 

 

+ سوم خرداد ۱۳۹۳23:18 سحر |
واکنش دخترا وقتی میفهمن قراره واسشون خواستگار بیاد :))

.
.
.
.
.
.
.
.

"چون یکم ضد دختر بود نتونستم اینجا بذارم ....تو ادامه س!!"


دی :))))


ادامه مطلب
+ هفتم اردیبهشت ۱۳۹۳20:28 سحر |

سلان سلان چطورین؟؟

*عیدتون مبارک*

عاقا ما که جرئت نداریم حرف از عیدی بزنیم

تا بگیم هرچی حیوون گنده س نسبت میدن به ما

خرس گنده ...خر گنده....ینی یک حیوونایی ک قبل از دایی ناسورا منقرض شده بودنا....

ولی ماکه بخیل نیستیم

شما هرچی عیدی گرفتین کوفتتون بشه :-)))بعضی ها انقدر سیب زمینی و خیار و بادمجون رو کلفت پوست میکنن که آخرش فقط یاد و خاطرش می مونه :))

............


یه پسر ۱۲ ساله پست گذاشته :امروز دستِ عشقم را در دستِ دیگری دیدم.. از عشق متنفرم! دیگر عاشق نمیشوم!!!

کی میدونه دسته ی پلی استیشن این کجاست؟؟

.....................


دختره تو فیسبوک نوشته :"درد زایمان خیلی زیاده" :|

پسره کامنت گذاشته :"درکت می کنم" :|

پیشرفت زیادی داشتن پسرا.. دیگه کار از زیر ابرو ور داشتن گذشته...

...............رنج سنی مخاطبان کلاه قرمزی بین ۲۰ تا ۴۰ سال هست، فکر نمی کنم هیچ بچه ای کلاه قرمزی ببینه ! اونوقت آقای مجری میگه : " سلام به بچه های تو خونه" !!!

................


مناجات یک هموطن با خدا:
خدایا مارا به خاطر یک سیب از بهشت

انداختی رو زمین
به خاطر آب انگور
میندازیمون جهنم!!
با میوه ها مشکل داری؟؟
.............


ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۲ ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه

................


ابروی خر رو برداری آهو میشه؟نه خدایی میشه؟نمیشه دیگه؟

نکن برادر من!نکن!
...............


ایرانسل عزیز :یا به پدربزرگ و مادربزرگ های ما، اس ام اس نده یا اگه میدی لطف کن خودت براشون توضیح بده!!

................


وقتی مامانم خونه نیست یکی از تفریحات سالمم اینه که میرم

در یخچال رو اینقدر باز میزارم تا صدای آلارمش در بیاد

بعد میگم : حالا هی زر بزن هیشکی به دادت نمی رسه

..............


اگه میتونی برش دار بخور :)))))))
.....
تو روح  خودت بی ادب ...درست صحبت کن !
http://up.tak-site.ir/images/8fsillhfxqs6xqosyadu.jpg

+ پنجم فروردین ۱۳۹۳14:35 سحر |

شما باید به عکس زیر نگاه کنید و تشخیص بدهید که

کدام یک، زن می‌باشد! 

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

+ سوم بهمن ۱۳۹۲21:49 سحر |

*مورد داشتیم طرف قیافش شبیه دفاع آخر فوتبال دستی بوده

بعد زیر عکسش نوشته :

متنفرم از کسایی که جذب زیبایی ظاهری من میشن .

.

.

.

بنابر گزارش همراه اول و ایرانسل :

بیشترین SMS ارسالی تاسوعا عاشورا:

دیدمت :-*

منم دیدمت عزیزم :-*

.

.

.


.

پسرم نشدیم کلا زشت باشیم....
والااا...

.

.

.

لاک پشت :هیچ چیزی تو این دنیا از من کند تر نیست!!!

حلزون :پس من اینجا هویجم؟؟؟؟

اینترنت ایران :خفه شین بابا....

.

.

.

بعضیا خودشون کل منظومه شمسی رو رصد کردن،

اونوقت دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میگردن....والاااااا

.

.

.

مورد داشتیم پسره با ساپورت اومده بود دانشگاه!! اصن ی وضی...

.

.

.

مورد داشتیم دختره بدون کلیپس رفته دانشگاه غیبت خورده...

.

.

.

برو ادامه ...... بقیش و از دس نده


برچسب‌ها: طنز باحال, جوک, بیا بخند
ادامه مطلب
+ هشتم آذر ۱۳۹۲13:25 سحر |

عاغا این دخدرایی که گوششونو میذارن بیرون دقیقا منظورشون چیه؟؟

1.من گوش دارم شما ندارین؟؟؟

2.گوش من خیلی گوشه گوش شما عنه؟؟

3.من خیلی باگوشم اصن من خود خرگوشم!!؟

4.گوشم تو حلق شما؟؟؟

5. شمارتو بگو من سرتا پا گوش؟؟؟

:)))))

.................................

اگه یه ایتالیایی افتاد دنبالت....

بدون که خوشگلی

اگه یه آمریکایی افتاد دنبالت......

بدون که سزاوار احترامی

اگه یه فرانسوی افتاد دنبالت....

بدون که رمانتیکی

اگه یه انگلیسی افتاد دنبالت...

بدون که آدم عاقلی هستی

اگه یه ایرانی افتاد دنبالت...

بدو...

بدو...

فقط بدو!!

...........................

یادتونه تو تعلیمات اجتماعی این آقای هاشمی و خانوادش دهن مارو سرویس کرده بودن؟؟

اونا واسه خودشون میرفتن مسافرت بعد ما بد بختا باید امتحانشو میدادیم....

..............................

دختره12 ساله اومده پست گذاشته:

"از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو..."


خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که عروسک این بچه رو کی ورداشته؟؟؟

..............................

بعضیا هستن که وقتی میرن دستشویی باید سند بذاری درشون بیاری!!

اینا اورانیم غنی میکنن ظاهرا....

.................................


شماهم وقتی اس ام اس رو اشتباهی به یکی دیگه میفرستین سکته ناقص میکنین؟؟؟؟


............................

...............................


***کی یادشه؟؟؟؟؟


برچسب‌ها: باحال, طنز, کی یادشه, ترول باحال, نی نی ناز
+ بیست و یکم شهریور ۱۳۹۲22:13 سحر |


......................................................................................بابعضیا باید اینطوری برخورد کرد...


.............................................................................
................................................................................


8hwk0c638ai27e2aj4sk.jpg


.........................................................................................

خدایا مارو با کیا کردی75 میلیون؟؟؟؟.....خو این ینی چی الان؟؟


....................................................................................


ای واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای....من کی زن گرفتم؟؟؟ تازه چقدم خوش سلیقم!!!برچسب‌ها: طنز, عکس باحال
+ نوزدهم مرداد ۱۳۹۲12:51 سحر |18+

.

.

.

.

.

+برو ادامه مطلب+


برچسب‌ها: 18, طنز خفن, باحال
ادامه مطلب
+ هفتم مرداد ۱۳۹۲15:28 سحر |

        بی جنبه که میگن اینه ها...خخخخ

این دفه رفت تو پاچت تا دفه دیگه دور بزنی مثه آدم نگاه کنی!!!!

.

.

.

*برو ادامه مطلب*


برچسب‌ها: پسر بی جنبه, ضایع شدن پسرا
ادامه مطلب
+ بیست و نهم تیر ۱۳۹۲17:47 سحر |خیلی بده یه آهنگ عشقولانه یاد 5-6 نفر بندازت!!

اصن تمرکزتو رو آهنگ از دست میدی ..

.

.

.

.

ملت میرن آتلیه نبم کیلو فتوشاب خالی میکنن رو صورتشون

بعد وقتی میری از نزدیک می بینیشون

قصر رویاهات تبدیل میشه به یه همکف 40 متری ..

.

.

.

.

دیشب اینترنتم قطع شد!!!

رفتم یه ذره با خانواده نشستم ..

به نظر آدمای خوبی میان ! ..

.

.

.

.

پوست کنار ناخن از خیانتکارترین پوست هاست!!

اولش یه ذره گوشه ناخنه اما

تا می کشیش تا زیر زانو میاد پایین لامصب!!!! ..

.

.

.

.

یعنی من خاک برسر این جملات پشت کامیونام !

پشت کامیون همسایمون نوشته :

"به هرکه دل بستم ازم شارژ خواست"

:))))

.

.

.

.

سریال ساختن تو هر قسمتش یا یکی فلج میشه

یا کور میشه یا ماشین میزنه با کاردک از رو آسفالت

 جمعش می کنن...

یا صاعقه میزنه از وسط دونیم میشه..!

بعد اسمشو گذاشتن"شاید برای شماهم اتفاق بیفتد"

خو لامصب شاید واسه خودت اتفاق بیفته..

شاید واسه عمت اتفاق بیفته!!!

.

.

.

.

شما رو به ته دیگ ماکارونی قسمتون میدم!!

وقتی دارین با تلفن یاموبایل صحبت میکنین

با خودکار یاهرچی که دم دستتون بود چرت وپرت ننویسین

یا نقاشی نکشین!! ..

آخه الان من این مدرک پایان تحصیلاتم که بابام درحال

صحبت با موبایل روش عکس الاغ کشیده به کی برم نشون بدم؟؟؟؟

.

.

.

.

بعضی وقتا که می بینم هیچ غلطی نمی تونم بکنم

یاد این میفتم که امریکا هم از همین جا شروع کرد...

یکم آروم میشم...

.

.

.

.

تو خونه تنها بودم...به خودم گفتم :

"قربونت برم..."

یکم مکث کردم باز به خودم گفتم :

"خدانکنه عزیزم..."

.

.

.

.

آخرش ما نفهمیدیم تو روبوسی کردن باید

دوتا بوس کنیم یا سه تا ؟؟!!

لامصب خیلی شرایط سختیه ..

یهو میخوای سه تا یوس کنی طرفو...

اون دوتا بوس میکنه جاخالی میده وسط جمع ضایع میشی ..

.

.

.

.

آقا یه روز یه گله مهمون اومده بود خونمون ..

وقتی مهمونا رفتن یهو مامانم اومد تو اتاقم بهم گفت :

تو که چشمات خیلی قشنگه ..

تو که چشمات خیلی عجیبه ..

تو که این همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجیبه ..

من یهو ذوق مرگ شدم!!

تا به خودم اومدم دیدم دارم ظرفا ناهارو میشورم ..

نفهمیدم چی شد فقط فهمیدم کاملا خر شدم ..

.

.

.

.

یکی بیاد پوشک درونمو عوض کنه ..

من بلد نیستم !!!

.. گند زدم به وجودم ..

.

.

.

.

تو بهشت استاد هی میگه خسته نباشید

دانشجوها میگن :

خسته نیستیم بقیه درسو بگو دیگه! ..

.

.

.

.

اینم عکس العملش بعد از خوندن این پست من !!!

ََبرچسب‌ها: بیا تو بخند, آخر خنده, طنز باحال
+ شانزدهم تیر ۱۳۹۲19:6 سحر |
سلام.................دیگه حرفی واسه گفتن ندارم از موقعی که اینو دیدم....

شما نظرتون چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[تصویر:  0.845951001360573944_taknaz_ir.jpg]

حالا برین ادامه مطلب تا بیشتر روشنتون کنم!!!


برچسب‌ها: ضد پسر
ادامه مطلب
+ دوازدهم تیر ۱۳۹۲17:24 سحر |

 گویش دختران در سال 82 : عزیزم...عشقم...چرا ناراحتی؟ قربونت برم!

 گویش دختران در سال 86 : عزیزم...عشقم...چرا نالاحتی؟ قلبونت برم!

 گویش دختران در سال 92 : عجیجم...عجقم...چلا نالاحتی؟ قلبونت بلم!

گویش دختران در سال 96 : دیپیلیم ...عولو پولو...بیلی بولونات!!!!!.......


+ ششم تیر ۱۳۹۲19:51 سحر |*دختره.....*


دختره به دوست پسرش میگه:


برو یه نوشیدنی واسم بگیر...


پسره: کولا یا پپسی؟؟


دختره: کولا


پسره: دایت یا عادی؟؟


دختره: دایت


پسره: قوطی یا شیشه؟؟


دختره: قوطی


پسره: کوچیک یا بزرگ؟؟


دختره: اصلا نمیخام.... واسم آب بیار


پسره: معدنی یا لوله کشی؟؟


دختره: آب معدنی


پسره:سرد یا گرم؟؟


دختره میزنمتاااااا...


پسره: با چوب یا دمپایی؟


دختره: حیوووووووون


پسره: خر یا سگ؟؟


دختره: گمشو از جلو چشام


پسره: پیاده یا با دوچرخه؟؟


دختره: با هرچی فقط برو نبینمت!...


پسره: باهام میای یا تنها برم؟


دختره: میام میکشمتتتتتتتت


پسره: با چاقو یا ساطور؟؟


دختره: ساطور


پسره: قربانیم میکنی یا تیکه تیکه


دختره: خدا لعنتت کنه .... قلبم وایستاد!


پسره: ببرمت دکتر یا دکترو بیارم اینجا؟؟


دختره مرد!......................


+ یکم تیر ۱۳۹۲19:50 سحر |تبریک....تبریک

دستااااااا بالااااااااا....حالا یک ...دو...سه....همه بیخیال غصه

شما دختر خانم دستتو بذار...............ای بابا شمام عجب بی جنبه ای هستین ها....

دستتو بنداز پایین خانوم...چه وضعشه!

ولی خداییش اون احساسی که بعد تموم شدن امتحانا به آدم دست میده به هرکسی دست نمیده ها!!

اینم تموم شد...

حلا بریم یه پست باحال....

.

.

.

میگم بچه هام دنیایی دارن واس خودشون ها....

.....................................................................................


خخخخخخخخخخ

.....................................................................................

..

....................................................................................

       

  اینم از نماز خوندن رونالدو!!!!.....

....................................................................................


دیگه شباهت تا چه حد؟!؟!؟......دی


+ بیستم خرداد ۱۳۹۲15:34 سحر |


شتری که در خونه هر محصلی میشینهسلوووووووووووم!

باز دوباره سحر با کلی چرت و پرت اومد!

راستی بچه ها ایام امتحاناتو تسلیت میگم...

خدا بهنون صبر بده...خخخخخ

یعنی من خاک بر سر این دبیراییم ه وقتی

خودتو جلوش پوست میکنی ریز میکنی سرخ میکنی

تا 9/75 وبهت10 بدن راست تو چسات زل میزنن

و میگن

بالاخره باید یه فرقی بین تو واونی که 10 گرفته باشه!!

یعنی اینجور آدما سرباز لب مرز میشدن

اگه موش میخاس از لا این سیما خاردار رد شه بره اون ور

میگرفتنش!!...خخخخ

خدا گیر یه همچین آدمایی نندازتون!

.

.

.

حالا بیخیال ضدحال درس و مدرسه

یکم زنگ تفریح لازمه واس اون

مغزاتون که 24 ساعته دارن فسفر میسوزونن!!!


fu3066 متن های خنده دار شب امتحان خرداد 92 سری4

 امتحان وسیله س نمره دست استاده
الکی خودتو از اینترنت نندازی بشینی درس بخونیااا
 

                                                .

                                                .

                                                .

                        تو کلاس داشتم با دوستم پچ پچ میکردم

                      استاد اومد با خط کش بهم اشاره کردو گفت:

 ته این خط کش یه آدم ابله وجود داره

                       منم گفتم:ببخشید منظورتون کدوم تهشه؟؟

                 هیچی دیگه اون زنگو بیرون کلاس تشریف داشتم!!


 .

 .

 .

                                     بابام اومده تو اتاقم

                       میگه دخترم شارژ اینترنتت تموم شده؟؟

                                           میگم نه...

                         میگه پس چرا داری درس میخونی؟!؟!

                                                 .

                                                 .

                                                 .668389 gf2L8hXL سری جدید عکس های خنده دار اردیبهشت 92

.
.
.


ترول شب امتحان, ترول های خنده دار امتحان
کدوم یکیتون به این وضع میفتین؟؟

.

.

.


                                 یکی از حساس ترین لحظه ها توی امتحان

      اینه که وقتی داری امتحان میدی بغل دستی هات دارن از ماشین حساب استفاده

   میکنند و تو حتی نمیدونی واسه چی دارن از این ماشین حساب استفاده میکنن!!!
+ یازدهم خرداد ۱۳۹۲19:52 سحر |*خنده دور همی*

 

آدم از آفتابه شیرموز بخوره ولی انقدر ضایع نشه

آتبلت دهه شصتی ها...


 


قیافه اورجینالی یه دختر وقتی از خواب بلند میشه!!!دخترها زمانی که از خواب بیدار می شوند ! (عکس طنز ) www.taknaz.irمن ترانه....15 سال دارم!+ سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲13:23 سحر |

            


             *فرق شوخی دخترا با شوخی پسرا*


شوخی پسرا...

اولی: من یکی میزنم پس کلش برگشت تو دومیشومحکم تر بزن
دومی حله دادا.....

شوخی دخترا....

اولی: من مدادشو برمی دارم تو نگو دست منه
دومی:وااااااااای....چه هیجانی!
باشه عزیزم


+ بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲16:8 سحر |    *کارایی که پسرای ایرونی عمرا نتونن انجام ندن!!!*با داشتن هیکلی ضایع تی شرت تنگ نپوشن!!!


از کلاس پنجم دبستان سه تیغه نکنن و after shaveنزنن!!


جلوی مدرسه دخترانه نایستند و سیگار چاق نکنن...


با دیدن یه فروند دختر جو زده نشن وتیکه جوادی بار نکنن!


پس از ورود به دبیرستان سیگاری نشن....


پس از یافتن اولین پشم در بدن خود احساس مردانگی نکنند

و به فکر ازدواج نیفتن!!!


در مقابل دخترا احساس با مزه بودن نکنن وشعر نگن!!!


ادعای با معرفتی و با مرامی و خلاف سنگین نکنن....


کت و شلوار صورتی با پیرهن زرد نپوشن و روات قهوه ای نزنن!


در آن واحد با n تادختر رفیق نباشن و به هر n تاشون قول ازدواج ندن!!!!!!


از 9 سالگی پشت ماشین باباشون نشینن و دهن ماشینو سرویس نکنن!.....


احساس خوشتیپی نکنن و خودشونو دخترکش ندونن.............. واقعا میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

یه همچین پسری یافت میشه آیا؟؟+ هفدهم اردیبهشت ۱۳۹۲16:14 سحر |